تبلیغات
بیست روم
جمعه 1392/08/17
محرم حسینی

فریاد بزن که کربلا ماتم نیست

میراث حسین، درد و داغ و غم نیست
جان مایه نهضت حسینی این است:

هر کس که به ظلم تن دهد، آدم نیست
مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ